Het einde van Facebook like-gate! Hoe nu verder?

Facebook gaat de regels met betrekking tot promoties verder aanscherpen. Met ingang van 5 november 2014 wordt het gebruik van een Like-gate, ook wel fangate genoemd, verboden door Facebook. De maatregel is een logisch gevolg van de ontwikkeling die Facebook doormaakt, waarbij de focus steeds meer verschuift van kwantiteit naar kwaliteit. 
De belangrijkste reden voor het aanpassen van de regels voor Facebook is de focus op kwaliteit:

Je moet mensen niet aansporen om een pagina te liken. Om de kwaliteit te waarborgen en organisaties te helpen om de mensen te bereiken die echt belangrijk voor hen zijn, willen we dat mensen pagina’s liken omdat ze zich willen binden met en echt geïnteresseerd zijn in de berichten van de organisatie, dus niet als gevolg van kunstmatige prikkels. We geloven dat deze update zowel ten goede zal komen aan de mensen als de adverteerders. 

FACEBOOK PROMOTIES

Deze verandering betekent niet het einde van de Facebook promoties, er moet alleen een omslag worden gemaakt door organisaties. De wijziging komt ten goede aan de mensen, omdat zij niet meer eerst een pagina moeten liken alvorens ze kunnen deelnemen aan een actie of promotie. Hierdoor zijn ze vrij om te bepalen of ze ook daadwerkelijk fan van de pagina willen worden, of enkel aan de promotie willen deelnemen.

Voor organisaties is het zaak om kwalitatieve promoties in te zetten. Geen focus meer op het genereren van nieuwe fans, maar focus op interactie. Het is nog steeds mogelijk om prijzen weg te geven via een Facebook promotie, maar dit levert niet automatisch nieuwe fans op. Via een Facebook App kan er overigens nog wel om waardevolle contactinformatie worden gevraagd, zoals een e-mailadres. Op die manier kan de relatie via meerdere kanalen versterkt worden en wordt tevens de afhankelijkheid van Facebook verkleind.

Het belang van een relevante actie en prijs wordt dus nog groter, om te voorkomen dat er veel mensen meedoen die totaal niet van waarde zijn voor de organisatie. De aanscherping van de promotieregels komt dus ook de organisaties ten goede. De promotie moet relevant zijn en waarde vertegenwoordigen voor de doelgroep. Hierdoor wordt het laagdrempelig voor potentieel geïnteresseerden om in contact te komen met de organisatie. Zij kunnen daarna zelf bepalen of ze daadwerkelijk geïnteresseerd zijn in de organisatie en fan van de pagina worden om de organisatie te volgen. Dit levert meer kwalitatieve fans op, wat de kans op interactie vergroot. Dit zorgt ervoor dat de organisatie ook op langere termijn door middel van Facebook in contact kan blijven met de doelgroep en het de binding met deze mensen versterkt.

HET AANTAL FACEBOOK FANS ZEGT NIET VEEL MEER

Het aantal fans van een Facebookpagina is slechts een getal dat steeds minder waard is, koppel hier dan ook geen doelstellingen aan. Door de recente wijzigingen bereiken pagina’s in verhouding steeds minder mensen met een nieuw bericht. Vorig jaar bereikte pagina’s gemiddeld nog ongeveer 16% van hun fans, nu ligt dit bij grote pagina’s al onder de 5%. Alleen de fans die veel interactie hebben met de pagina worden nog bereikt. Zorg dus voor goede, kwalitatieve content om de binding met je fans te vergroten.

Facebook promoties kunnen nog steeds een belangrijk onderdeel zijn van de content, de focus zal alleen steeds meer op kwaliteit en lange termijn gericht worden. Op deze manier sluit het perfect aan de op de nieuwe koers die Facebook heeft ingezet en vervult het een rol in het maken en versterken van relaties met mensen, waarvoor Facebook het meest geschikt is!