Hervormen van uw organisatie is noodzakelijk!

Langzamerhand komen we tot de conclusie dat onze maatschappij aan het veranderen is. Deze veranderingen komen door de crisis van de laatste tijd. Bedrijven en instellingen zullen hierop moeten anticiperen. Dit kunnen ze doen door zich af te vragen hoe zij hun bijdrage kunnen leveren aan deze veranderende maatschappij, en welke rol zij op zich willen nemen. Uiteindelijk wil ieder bedrijf en instelling tenslotte ook op de lange termijn succes blijven hebben.

Momenteel is er het meeste aandacht voor het nemen van korte termijn bezuinigingsmaatregelen en optimaliseren van het bedrijfsproces. Dit is begrijpelijk en zinvol als de schade van de crisis hierdoor beperkt kan worden. Er dienen zich echter moeilijkere uitdagingen aan, te weten: hoe het bedrijf of instelling zo te hervormen dat niet alleen overleefd kan worden, maar ook om dit zo te doen dat de vraag uitgewerkt kan worden welke producten en dienstverlening geleverd moeten worden, welke klanten en marktsegmenten we willen bedienen en hoe we dit moeten gaan doen. Er moet uitgezocht worden hoe de organisatie hierop in moet gaan spelen, en hoe zo’n transitieproces begeleid kan worden.
Wanneer uitgegaan wordt van beperkingen en tegenspoed, en er angst is als drijfveer, zien we de mogelijkheden niet meer, richten we ons niet op vernieuwen en zal het vertrouwen wegvallen. Als er vertrouwen is, zal er meer motivatie zijn om te gaan hervormen en groeien.

Uiteraard is er lef en moed nodig om positief te denken, en een vertrouwende houding aan te nemen. De crisis wegdenken is geen optie. Als we besluiten in mogelijkheden te gaan denken, betekent dit niet dat we net doen of de crisis er niet is, maar vooral dat we gaan zoeken wat onze functie is in het nieuwe maatschappelijke, economische verkeer, en hoe we onze ambities hierin kunnen volgen en onze doelen bereiken!
Als we erin slagen om op deze ‘nieuwe’ manier naar de toekomst te kijken hebben we een goede manier van managen gevonden.